Styret i Lalm samfunnshus SA  består til en hver tid av representanter fra aktive lag og foreninger på Lalm. De lag og foreninger som vil være med i styret, velger en hovedrepresentant og en vara til styret. Veges for to år av gangen.

Lalm samfunnshus SA har årsmøtet inne 1. april hvert år.

Styret 2024/2025
Fra Lalmsdagen: Rune Borgan Isaksen (leder).
Fra Lalm musikkforening: Kjell Bråten.
Fra Lalm pensjonistforening:Inger Grindhaugen.
Fra Lalm vel og grendeutvikling: Ole Anders Løland Øien.
Fra Lalm arbeiderlag: Imbert Kleiven.

Kontakt oss ved å sende en henvendelse gjennom Kontakt oss i menyen over!

Informasjon om samfunnshuset hos Brønnøysundregistrene.