Lyddemping av storsal/scene på samfunnshuset


Lalm samfunnshus fikk i 2019 kr. 150 000,- fra avbøtende midler fra Nedre Otta utbyggingen. Dette skal gå til lyddemping av storsal/scene. Det vil si dempende plater i taket i storsal/scene. Dempende stoffskjørt i taket på scene. Lyddempende gardiner i storsalen og trespilevegger i storsalen.

I tillegg fikk vi kr. 135 000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til lyddemping/lyd/lys. Dette er under arbeid og vil være ferdig innen mars 2020. Les mer om Sparebankstiftelsen på www.sparebankstiftelsen.no Vi har planer om nytt lydanlegg, samt nytt scenelys.

I tillegg fikk vi kr. 200 000,- fra avbøtende midler til nytt gym/treningsutstyr. Dette kommer både skole og idrettslag til gode. Dette utstyret vil være på plass innen mars 2020. Dette innebærer også at ribbevegg og bom blir revet, det blir montert opp nye klatretau. Det kommer mye nytt utstyr, bl.a. airtrack, trampoline, nye tjukkaser, diverse annet treningsutstyr. Nye balansebenker kommer det også.

Om oss!

Huset åpnet i 1958 og er bygdas naturlige samlingspunkt. Her arrangeres det fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup m.m.

  • Fast musikkøving for Lalm Musikkforening.
  • Lalm Pensjonistforening har pensjonistmøte hver måned.  
  • Haljan hver onsdag.
  • Lalm skule/barnehage bruker huset hver uke til forskjellige aktiviteter.
  • Allidrett, innebandy og annen trim  gjennom Lalm idrettslag.
  • Ungdomsklubb annenhver uke.

Lalm Samfunnshus leies til: 
Fest. Dåp. Konfirmasjon. Bryllup. Begravelser. Dans. Basar. Teater. Revy. Auksjoner. Salgsmesser. Møter. Årsmøter. Styremøter. Trim. m.m.

Lokaler for utleie:
Storsal. Veslesal. Kjøkken. Scene. Møterom.  Garderober/dusjer.

Vi leier også ut: 
Kaffe/middags servise og bestikk. Stoler og bord. Duker.

Parkering:
Det er en stor parkeringsplass utenfor huset. Det er også er en lekeplass rett utenfor.

HVA SKJER PÅ HUSET!

- Haljan hver onsdag kl. 18 i veslesalen. (pause i skoleferier)
- Innebandy en gang pr. uke.
- Trim i storsalen, Lalm IL. For voksne.
- Allidrett form barn (i perioder)
- Pensjonistmøte siste tirsdag hver måned.
- Musikkøving for musikkforeningen hver torsdagskveld kl. 19.

Sponsorer 2019: