Velkommen til Lalm Samfunnshus

Lalm samfunnshus åpnet i 1958 og er bygdas naturlige samlingspunkt. Her arrangeres det fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup m.m.

  • Fast musikkøvingslokale for Lalm Musikkforening.
  • Lalm Pensjonistforening har pensjonistmøte hver måned.  
  • Haljan hver onsdag.
  • Lalm skule/barnehage bruker huset hver uke til forskjellige aktiviteter.
  • Allidrett, innebandy og annen trim  gjennom Lalm idrettslag. (Sesongbetont)
  • Hallingopplæring hver onsdag gjennom Vågå spel- og dansarlag.

Lalm Samfunnshus leies til: 
Fest. Dåp. Konfirmasjon. Bryllup. Begravelser. Dans. Basar. Teater. Revy. Auksjoner. Salgsmesser. Møter. Årsmøter. Styremøter. Trim. m.m.

Lokaler for utleie:
Storsal. Veslesal. Kjøkken. Scene. Møterom.  Garderober/dusjer.

Vi leier også ut: 
Kaffe/middags servise og bestikk. Stoler og bord. Duker.

Parkering:
Det er en stor parkeringsplass utenfor huset. Det er også er en lekeplass rett utenfor.

Ledig lokale/priser?
Se i menyen øverst, klikk på priser/forespør lokaler og les hva som står der. Der vil du kunne se priser på leie og forespørre om det er ledige lokaler den datoen du er interessert i. Der kan du også sjekke om det er ledig lokaler digitalt på en nettbasert bestillingsside vi har.

Der finner du også bilder av huset og lokalene.

Lalm samfunnhus må tenke nytt.
Framtidens leieinntekter endrer seg. For å ruste seg på det, er det nå dannet et støttelag som er en egen forening som skal ta seg av diverse inntektsgivende arbeid. Basarer, middagssalg, haljan, kalendersalg o.l. Dette vil gi inntekter som igjen vil gagne samfunnshuset. Overskuddet fra støttelaget går til samfunnshusets drift.

Blir du medlem i støttegruppa støtter du samfunnshuset med kr. 100,- pr. år.
KLIKK HER! for å bli medlem i støttegruppa.

Kontakt: stottelaget@lalm.no

Sponsorer