Lalm samfunnshus
åpnet i 1958 og var og er er bygdas naturlige samlingspunkt. Her arrangeres det fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup treninger, musikkøving m.m.

.    

  • Fast musikkøvingslokale for Lalm Musikkforening.
  • Lalm Pensjonistforening har pensjonistmøte hver måned.
  • Haljan hver onsdag.
  • Lalm skule/barnehage bruker huset hver uke til forskjellige aktiviteter.
  • Allidrett, innebandy og annen trim gjennom Lalm idrettslag. (Sesongbetont)
  • Hallingopplæring hver onsdag gjennom Vågå spel- og dansarlag.


Lalm Samfunnshus leies til:
Fest. Dåp. Konfirmasjon. Bryllup. Begravelser. Dans. Basar. Teater. Revy. Auksjoner. Salgsmesser. Møter. Årsmøter. Styremøter. Trim. m.m.

Lokaler for utleie:
Storsal. Veslesal. Kjøkken. Scene. Møterom. Garderober/dusjer.

Vi leier også ut:
Kaffe/middags servise og bestikk. Stoler og bord. Duker.

Parkering:
Det er en stor parkeringsplass utenfor huset. Det er også er en lekeplass rett utenfor.