Lyddemping av storsal/scene på samfunnshuset


Lalm samfunnshus fikk i 2019 kr. 150 000,- fra avbøtende midler fra Nedre Otta utbyggingen. Dette skal gå til lyddemping av storsal/scene. Det vil si dempende plater i taket i storsal/scene. Dempende stoffskjørt i taket på scene. Lyddempende gardiner i storsalen og trespilevegger i storsalen.

I tillegg fikk vi kr. 135 000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til lyddemping/lyd/lys. Dette er under arbeid og vil være ferdig innen  2020. Les mer om Sparebankstiftelsen på www.sparebankstiftelsen.no

Vi har også fått montert nytt lydanlegg,

I tillegg fikk vi kr. 200 000,- fra avbøtende midler til nytt gym/treningsutstyr. Dette kommer både skole og idrettslag til gode.

Dette utstyret kom på plass i mars 2020.

Om oss!

Huset åpnet i 1958 og er bygdas naturlige samlingspunkt. Her arrangeres det fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup m.m.

  • Fast musikkøving for Lalm Musikkforening.
  • Lalm Pensjonistforening har pensjonistmøte hver måned.  
  • Haljan hver onsdag.
  • Lalm skule/barnehage bruker huset hver uke til forskjellige aktiviteter.
  • Allidrett, innebandy og annen trim  gjennom Lalm idrettslag.
  • Ungdomsklubb annenhver uke.

Lalm Samfunnshus leies til: 
Fest. Dåp. Konfirmasjon. Bryllup. Begravelser. Dans. Basar. Teater. Revy. Auksjoner. Salgsmesser. Møter. Årsmøter. Styremøter. Trim. m.m.

Lokaler for utleie:
Storsal. Veslesal. Kjøkken. Scene. Møterom.  Garderober/dusjer.

Vi leier også ut: 
Kaffe/middags servise og bestikk. Stoler og bord. Duker.

Parkering:
Det er en stor parkeringsplass utenfor huset. Det er også er en lekeplass rett utenfor.

Sponsorer 2020: