Å bli en andelseier i Lalm samfunnshus SA betyr at du blir en av eierne. 

De koster kroner 100 pr. andel. 

Send en e-post til post@lalmsamfunnshus.no eller bruke kontaktskjemaet i menyen hvis du vil kjøpe en andel. 

Andelsbrevet og faktura sendes pr. post. 

På forhånd takk. 

Lalm samfunnshus SA