Lalm samfunnshus sin historie er skrevet av Terje Kleiven.

Under kan du lasten ned en PDF av 60 års jubileumsheftet til samfunnshuset.