TIL LEIETAKERE 

Alle som leier får utlevert et hefte med informasjon ved utleie!

For at vi på beste måte skal ta vare på huset vårt, og holde best mulig orden både på hus og inventar ber vi alle leietakere om å følge de reglene som styret til hver tid bestemmer skal være gjeldende:

Det er svært viktig at alle som leier deler av huset bare bruker det arealet som utleier informerer om at de kan bruke. Er noen i tvil, spør utleier om dette.

VIKTIG! De leietakerne som bruker bord og stoler eller annet inventar, må sette dette på plass slik det stod da rommet/arealet ble tatt i bruk. Blir inventar/bygning skadet må dette erstattes.  Det skal vaskes opp det som leietakerne har brukt av kjøkkenutstyr.

OBS!!  Ved tilgrising som oppkast, øl/brus, mat m.m. på gulv/vegger/møbler m.m. skal dette vaskes opp av leietaker. Blir ikke dette gjort blir ekstra avgift lagt til leien. Hvor stor den avgiften blir avhenger av hvor tilgriset det er.  

Gulvvask er inkludert i husleien.

Vær obs på brannfaren og ta hensyn til dette! (spesielt levende lys, røyking o.l.) Det er ikke lov å røyke inne! Røyk bare ute foran huset. Bruk egnet askebeger ute på veggen ved inngangene. Gjør dere kjent med branninstruks og regler. Brannvernrunde sammen med utleier er obligatorisk. Rømningsveier er skiltet.  Ved brann les instruksen ved brannskapet ute i gangen. (les branninstruksen)

Bruk avtrekksvifte på kjøkkenet matlaging (kombidamper) og ved bruk av oppvaskmaskin.

OBS! Søppel fra alle rom (også toaletter) tas ut i container ved inngangen. (nøkkel henger i rødt nøkkelskap ved kjølerom)

HOLD ORDEN I SKAPENE. Sett ting tilbake på plass der det skal stå. Se liste eller på innsiden av skapdørene.

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med leietakerne.

STYRET!