Styret i Lalm samfunnshus SA

Styret består til en hver tid av representanter fra aktive lag og foreninger på Lalm. De lag og foreninger som vil være med i styret, velger en hovedrepåresentant og en vara til styret. Veges for to år av gangen.

Lalm samfunnshus SA har årsmøtet inne 1. april hvert år.

Styret 2018:

  •         Fra lotteigere: Rune Borgan Isaksen, (leder), vara Bjørn Sandum.
  •         Fra Lalm pensjonistforening: Ingrid Henriksen, vara Inger Grindhaugen (nye begge).
  •         Fra Lalm vel og grendeutvikling: Liv Skreden Skogum, vara Tor Ivar Kvålshagen (nye begge).
  •         Fra FAU: Grethe Slåen, vara Per Ove Røe (nye begge).
  •         Fra Lalm arbeiderlag: Imbert Kleiven (ny), vara Marianne Skogstad.
  •         Fra Lalm musikkforening: Kjell Bråten (ny), vara Jakob Kleiven.

Leder: Rune Borgan Isaksen, tlf: 480 22 559. E-post: samfunnshuset@lalm.no