Styret i Lalm samfunnshus SA

Styret består til en hver tid av representanter fra aktive lag og foreninger på Lalm. De lag og foreninger som vil være med i styret, velger en hovedrepåresentant og en vara til styret. Veges for to år av gangen.

Lalm samfunnshus SA har årsmøtet inne 1. april hvert år.

Styret 2021 til 2022

  •         Fra lotteigere: Rune Borgan Isaksen, (leder),
  •         Fra Lalm pensjonistforening: Ingrid Henriksen.
  •         Fra Lalm vel og grendeutvikling: Liv Skogum.
  •         Fra FAU: Ragnhild Løkken Steen.
  •         Fra Lalm arbeiderlag: Imbert Kleiven,
  •         Fra Lalm musikkforening: Kjell Bråten.

Informasjon om samfunnshuset hos Brønnøysundregistrene.