Lalm samfunnhus må tenke nytt.
Framtidens leieinntekter endrer seg. For å ruste seg på det, er det nå dannet et støttelag som er en egen forening som skal ta seg av diverse inntektsgivende arbeid. Basarer, middagssalg, haljan, kalendersalg o.l. Dette vil gi inntekter som igjen vil gagne samfunnshuset. Overskuddet fra støttelaget går til samfunnshusets drift.

Blir du støttemedlem som privatpersopn i støttegruppa støtter du samfunnshuset med kr. 100,- pr. år.
For bedrifter/organisasjoner er kontingenten kr. 250,- pr. år.

KLIKK HER !for å bli medlem i støttegruppa.

Kontakt: stottelaget@lalm.no