Send forespørsel

Til høyre kan du forespørre om lokaler.  Under finner du oppdaterte priser.
Prisene er fra januar 2023.

Priser

Leie av hele huset                                                   Kr. 3900,-  
Leie av storsalen Kr. 2200-
Leie av veslesalen Kr. 950,-
Leie av kjøkken Kr. 700,-
Leie av møterom oppe Kr. 375,-
Leie av lokaler oppe (kjøkken/allrom) kr. 1300,-
Leie av scene Kr. 400,-
Trim i storsalen pr. time til lag/foreninger Kr. 300,-
Leie av garderobe med dusj (pr. garderobe) Kr. 450,-
Leie av garderobe uten dusj (pr. garderobe) Kr. 275,-
Leie av veslesalen til møte m/bruk av utstyr Kr. 650,-
Leie av veslesalen til møte u/bruk av utstyr Kr. 525,-
*Leie av middagsservice pr. pers. Kr. 25,-
*Leie av kaffeservice pr. pers. Kr. 20,-
*Leie av stoler i plast pr. stk. Kr. 15,-
*Leie av bord pr. stk. Kr. 75,-
*Leie av bestikk og glass pr. pers. Kr. 15,-
**Leie av duker pr. stk. Kr. 50,-

Lott nr. i Lalm Samfunnshus SA

Kr. 100,-


* Dette er for leie av utstyr ut fra huset.
** Ikke inkl.

Når du leier kjøkkenet er alt utstyr inkludert i leien.
Vask av gulver er også inkludert i leien.

Antall personer som er anbefalt å ha i lokaler:
Storsalen: 290 personer uten møbler og 125 personer med møbler.
Veslesalen: 110 personer uten møbler, med møbler 50 personer.
Kafe 2.etg. 60 personer uten møbler, med møbler 30 personer.

* Må fylles ut!

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.