Kjøp lott (andel) i Lalm samfunnshus SA

Ved å kjøpe lott (andel) i Lalm samfunnshus SA blir du en av eierne.

Du støtter da opp om samfunnshuset slik at vi får inn mer egenkapital.

Lotten koster kr. 100,- pr. stk.

Du vil få tilsendt lott (ene) sammen med faktura pr. post.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.