Lalm samfunnshus SA
Postadresse

Kokkehølvegen 1
2682 LALM

Besøksadresse

Kokkehølvegen 1
2682 LALM

Org.nr.

871 445 982