I 2018 fylte Lalm samfunnshus 60 år. Terje Kleiven skrev jubileumsboka.

Ved å kjøpe jubileumsboka støtter du opp om samfunnshuset.

Prisen er kr. 50,- pr. bok.
Porto og ekspedering på kr. 50,- kommer i tillegg.

Kjøper du to eller flere bøker, er porto og ekspedering kr. 100,-

Jubileumsbok

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.